Białoruś

Czy już obowiązuje uznawanie wiz białorusko-rosyjskich, czy nadal potrzebuję białoruskiej wizy tranzytowej?
Czy mogę wjechać na Białoruś z wizą rosyjską?Czy potrzebuję wizy do tranzytu przez Białoruś?Kto potrzebuje wizy, aby wjechać na Białoruś?Czy mogę wjec...
Białoruska wiza tranzytowa podwójnego wjazdu, liczba dni dni pobytu lub dni ważności?
Wiza podwójnego wjazdu uprawnia do podwójnego wjazdu, pobytu i wyjazdu z Republiki Białorusi na okres wskazany w wizie oraz w ramach określonej liczby...
Opcje podróży z Moskwy na Białoruś i do UE na podstawie zagranicznego paszportu
Czy mogę wjechać na Białoruś z wizą rosyjską?Czy obywatele UE potrzebują wizy na Białoruś?Czy istnieje kontrola graniczna między Rosją a Białorusią?Cz...
Trudności podczas podróży z Polski do Rosji przez Białoruś
Czy mogę wjechać do Rosji na podstawie wizy do Białorusi?Czy mogę podróżować do Rosji z Białorusi?Do którego kraju mogę wjechać z wizą białoruską?Czy ...
Jak długo mogę przebywać na Białorusi bez konieczności rejestracji?
U.S. posiadacze paszportów podróżujący na Białoruś przez Międzynarodowe Lotnisko w Mińsku mogą wjechać bez wizy do 30 dni (limit 30 dni obejmuje dzień...
Czy potrzebna jest wiza, jeśli chcę wynająć samochód na Białorusi?
Czy Białoruś wymaga wizy?Czy mogę przejechać przez Białoruś?Czy możesz prowadzić Mińsk?Czy możesz wypożyczyć samochód i zostawić go w innym kraju?Z cz...
Czy potrzebuję wizy, aby wjechać na Białoruś, jeśli mam wizę z Rosji? [duplikować]
Czy mogę wjechać na Białoruś z wizą rosyjską?Czy mogę wjechać na Białoruś z wizą Schengen?Czy potrzebuję wizy, aby wjechać na Białoruś?Jak mogę uzyska...
Bycie stałym mieszkańcem Republiki Czeskiej, obywatelstwo rosyjskie. Czy potrzebuję wizy, aby podróżować do Wielkiej Brytanii na 1 tydzień (podróż służbowa)?
Które kraje potrzebują wizy dla Białorusi?Czy mogę wjechać na Białoruś z wizą rosyjską?Czy potrzebuję wizy na Białoruś?Czy potrzebuję wizy Schengen, j...
Posiadacz paszportu UE z obywatelstwem Białorusi [zamknięty]
Czy obywatele UE potrzebują wizy na Białoruś?Czy obywatele Białorusi mogą opuścić kraj?Czy Białoruś zezwala na podwójne obywatelstwo??Czy mogę jechać ...