Kupujący

Zapraszanie rodziców natychmiast po pierwszym wylądowaniu w Wielkiej Brytanii [zamknięte]
Czy mogę być ponownie kupującym po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii?Czy możesz być dwukrotnie kupującym po raz pierwszy??Co jest klasyfikowane jako ku...