Deportacja

Ponowna wizyta w Wielkiej Brytanii po deportacji [zamknięte]
Jak długo po deportacji możesz wrócić do Wielkiej Brytanii?Czy ktoś, kto został deportowany, może wrócić do Wielkiej Brytanii??Czy możesz wrócić po de...
Czy ktoś może odwiedzić USA, jeśli został deportowany z Kanady 11 lat temu? [Zamknięte]
Jak długo po deportacji możesz wrócić do USA?Czy możesz wjechać do USA po deportacji??Czy deportacja wygasa?Czy możesz wjechać do Kanady po deportacji...
Nakaz deportacji wydany w Irlandii. A co z podróżami do innych krajów UE?
Czy możesz wjechać do Niemiec, jeśli zostaniesz deportowany??Jak długo trwa nakaz deportacji?Czy możesz walczyć z nakazem deportacji??Czy deportacja w...
Deportowany z lotniska w ciągu 24 godzin
Jak długo ważny jest nakaz deportacji?Jak długo musisz przebywać w areszcie przed deportacją?Co się stanie, jeśli zostaniesz deportowany i wrócisz?Jak...
jaka jest różnica w deportacji i VRS [duplikat]
Czy dobrowolny wyjazd to to samo co deportacja?Co się stanie, jeśli zostaniesz dwukrotnie deportowany?Jaka jest różnica między deportacją a wydaleniem...
Czy mąż deportowany z Wielkiej Brytanii może ponownie złożyć wniosek jako małżonek?? [Zamknięte]
Czy osoba deportowana może wrócić do Wielkiej Brytanii?Jak długo nakaz deportacji jest ważny w Wielkiej Brytanii?Czy nakaz deportacji wygasa?Czy mój m...
Po deportacji z Wielkiej Brytanii jest jakaś szansa na uzyskanie wizy? [Zamknięte]
Czy możesz ubiegać się o wizę brytyjską po deportacji??Czy możesz otrzymać wizę po deportacji??Jak długo nakaz deportacji jest ważny w Wielkiej Brytan...
Przelot przez kraj deportacji [duplikat]
Co się stanie, jeśli zostaniesz dwukrotnie deportowany?Czy możesz latać, jeśli zostałeś deportowany?Czy po deportacji możesz wrócić do kraju??Co się s...
Deportowany i wyrzucony na 10 lat z RPA. Jakie są szanse, jeśli złożę wniosek o wizę zależną w Wielkiej Brytanii? [Zamknięte]
Czy możesz otrzymać wizę, jeśli zostałeś deportowany??Czy możesz wrócić do USA po deportacji??Czy po deportacji możesz wyjechać do innego kraju??Czy m...