Dyrektor

Jest dyrektorem jednoosobowej firmy uważanej za pracownika lub osobę samozatrudnioną do celów wizowych do Wielkiej Brytanii? [Zamknięte]
Jest dyrektorem przedsiębiorstwa sklasyfikowanym jako osoba samozatrudniona?Jest dyrektorem i pracownikiem w Wielkiej Brytanii?Jest dyrektorem, pracow...