Pracowników

Czy mogę latać do Australii i wyjeżdżać z niej z niezapłaconą grzywną związaną z pożarem? [Zamknięte]
Czy pracodawca może odmówić bezpłatnego urlopu w Australii?Czy firma może zamknąć się na jeden dzień i nie płacić pracownikom?Co się stanie, jeśli Twó...