Rozbudowa

Pytanie o przedłużenie wizy I-539
Co się stanie, jeśli opuszczę USA przed zatwierdzeniem mojego wniosku i-539 o przedłużenie ważności?Jak długo mogę zostać, jeśli mój wniosek o rozszer...
Proszę o więcej czasu na przesłanie oryginałów
Jak napisać list z prośbą o więcej czasu na przesłanie moich oryginalnych dokumentów?Jak napisać list z prośbą o więcej czasu?Jak poprosić o późne zło...
Czy mogę podróżować ze Stanów Zjednoczonych do Kanady iz powrotem, dopóki mój numer I-539 jest w toku?
USCIS uzna twoją petycję za opuszczoną, jeśli opuścisz U.S. podczas gdy twój I-539 jest w toku. Radziłbym poczekać, aż USCIS rozpatrzy twoją petycję p...
Czy mogę podróżować w trakcie oczekiwania na przedłużenie wizy do USA?
Podróżowanie w trakcie rozpatrywania petycji w sprawie statusu w USCIS jest dozwolone. ... Musisz powiadomić Międzynarodowe Centrum o wszelkich planac...