Narzeczony

Wiza brytyjska dla narzeczonego
Wiza narzeczeńska ma na celu umożliwienie obywatelom spoza EOG wjazdu do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia związku małżeńskiego / zawarcia związku par...
Kwestia imigracyjna dotycząca obywatela USA, pracującego za granicą, podróżującego do USA z narzeczonym podróżującym oddzielnie
Czy możesz opuścić kraj na podstawie wizy narzeczonej?Czy mogę zabrać mojego narzeczonego do USA?Jaki jest najszybszy sposób, aby zabrać mojego współm...