Liniowy

Pomiary liniowe
Miarą liniową jest odległość między dwoma danymi punktami lub obiektami. ... „Całkowita luka mierzona między skrajnym lewym i prawym końcem obiektu we...