Zwolnienie warunkowe

Jak długo możesz przebywać poza Stanami Zjednoczonymi dzięki Advance Parole?
Możesz jednak pozostać poza Stanami Zjednoczonymi tylko wtedy, gdy ponownie wjeżdżasz do U.S. przed datą ważności wydrukowaną na dokumencie podróży. D...
Ubiegając się o wizę brytyjską, jak mam wytłumaczyć amerykańskie zwolnienie warunkowe na moim paszporcie?
Czy paszport ze znaczkiem imigracyjnym USA przy wjeździe?Czy mogę podróżować z wcześniejszym dokumentem zwolnienia warunkowego?Czy wiza brytyjska jest...