Roth

Czy podlegam zasadzie 2 lat? [Zamknięte]
Jak zrezygnować z zasady 2 lat?Czy musisz mieć 59 1/2, aby dokonać konwersji Rotha?Czy konwersja Rotha musi być wykonana do końca roku??Czy zasada 5 l...