Schengen

Czy musisz opuścić strefę Schengen, aby potwierdzić nową wizę Schengen po ślubie z obywatelem UE? [Zamknięte]
Czy do uzyskania wizy turystycznej Schengen wymagany jest akt małżeństwa?Czy potrzebuję wizy Schengen, jeśli jestem żonaty z obywatelem UE??Czy mogę m...
Czy imigracja będzie odbywać się w pierwszym punkcie Schengen, czy w miejscu docelowym?
Na przykład, jeśli lecisz ze Stanów Zjednoczonych do Europy i masz przesiadkę w jednym kraju strefy Schengen przed przybyciem do drugiego kraju strefy...
Jaki jest odpowiednik wniosku o dostęp podmiotu do Systemu Informacyjnego Schengen (tj. SIS)?
Czy Wielka Brytania ma dostęp do SIS?Jak działa system informacyjny Schengen?Czy kraje strefy Schengen udostępniają informacje wizowe?Co to jest alert...
Wiza Schengen bez stempla H1
Czy mogę otrzymać wizę Schengen bez rozmowy kwalifikacyjnej?Która ambasada jest najłatwiejsza do uzyskania wizy Schengen?Czy mogę ręcznie wypełnić wni...
Czy wiza biznesowa / schengen do Austrii może być używana do podróżowania do innych krajów UE w celu podróży osobistych [duplikat]
Czy mogę podróżować jako turysta na podstawie wizy biznesowej Schengen?Czy mogę użyć wizy Schengen, aby wjechać do innego kraju?Czy mogę podróżować po...
Czy można powtórzyć 15-dniowy pobyt
Jaka jest reguła 90 180?Ile razy mogę ubiegać się o wizę Schengen?Jak długo możesz przebywać w strefie Schengen bez wizy?Na ile dni przed wygaśnięciem...
Audyty wizowe Schengen
Kiedy wiza Schengen zostanie wznowiona?Jak działa reguła 90 180?Dlaczego Wielka Brytania nie jest objęta wizą Schengen?Jak długo mogę przebywać w Euro...
Czy mogę ubiegać się o wizę Schengen w Wielkiej Brytanii
Nie możesz ubiegać się o wizę Schengen z Wielkiej Brytanii! Ponieważ nie masz pozwolenia na pobyt, które jest ważne przez co najmniej 3 miesiące po po...
Czy potrzebuję wizy tranzytowej Finlandii, nawet mam wizę Schengen? [duplikować]
Czy potrzebuję wizy tranzytowej, jeśli mam wizę Schengen?Czy mogę podróżować do więcej niż jednego kraju Schengen z tą samą wizą Schengen?Czy mogę pod...