Obywatele

Czy osoba posiadająca pozwolenie na pracę UE uważana jest za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej?
Czy Wielka Brytania jest państwem członkowskim UE?Kto jest obywatelem Unii?Czy obywatele Europy mogą pracować w USA?W jaki sposób obywatele i państwa ...
Opieka zdrowotna UE dla obywatela UE mieszkającego w Wielkiej Brytanii
Jeśli jesteś obywatelem kraju UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii i mieszkałeś legalnie w Wielkiej Brytanii w dniu 31 grudnia 2020 r...
Brexit i biometria na granicy dla obywateli UE
Czy obywatele UE potrzebują BRP dla Wielkiej Brytanii??Czy obywatele UE mogą wjechać do Wielkiej Brytanii po Brexicie?Czy obywatele UE potrzebują poby...
Zatrzymanie i wydalenie obywatela UE z Wielkiej Brytanii
Co zrobić, jeśli jesteś obywatelem UE w Wielkiej Brytanii?Co dzieje się z obywatelami UE mieszkającymi w Wielkiej Brytanii?Jak długo obywatel UE może ...