Kraj

O definicji „kraju zamieszkania” w formularzu celnym Stanów Zjednoczonych
Twoim krajem zamieszkania jest zazwyczaj kraj, którego obywatelstwo lub miejsce zamieszkania znajdujesz poza Stanami Zjednoczonymi, ale w tym przypadk...
Wiele rezydencji wraz z wieloma obywatelstwami [zamknięte]
Czy możesz mieć wiele rezydencji?Czy możesz mieć 3 obywatelstwa?Czy mogę mieć 4 obywatelstwa?Czy mogę wyjechać z kraju z jednym paszportem i wjechać z...
Opieka zdrowotna poza naszym krajem
Który kraj ma najlepszy system opieki zdrowotnej na świecie?Jakie są 3 główne problemy, przed którymi stoi system opieki zdrowotnej w USA?Czy opieka z...
Wniosek wizowy z pytaniem, czy mieszkasz w kraju innym niż Twoje obywatelstwo
Co to znaczy, gdy jest napisane o kraju zamieszkania?Co piszesz w kraju zamieszkania?Jaki jest Twój obecny kraj zamieszkania?Czy musisz ubiegać się o ...
Osoba niebędąca obywatelem UE w związku małżeńskim z obywatelem Holandii, wiza do swobodnego przemieszczania się w UE?
Czy mogę mieszkać w UE, jeśli jestem żonaty z obywatelem UE??Czy mogę podróżować z małżonkiem spoza UE do innego kraju UE??Czy możesz uzyskać europejs...
Formularz wizowy pyta, jakie kraje odwiedziłem czy obejmuje to mój kraj ojczysty?
Czy musisz ubiegać się o wizę w swoim kraju??Jaki jest kraj zamieszkania dla studentów zagranicznych?Jakie masz więzi ze swoim krajem zamieszkania lub...
O jaką wizę i do jakiego kraju się ubiegać?
Który kraj łatwo wydaje wizę?Wiza do którego kraju jest najtrudniejsza do zdobycia?Który kraj jest najłatwiejszy do uzyskania wizy pracowniczej?O wizę...
Jakiego paszportu użyć? Podwójne obywatelstwo UE i USA wjeżdżające do UE wraz z członkiem rodziny niebędącym obywatelem UE
Czy mogę posiadać 2 europejskie zezwolenia na pobyt?Czy mogę podróżować z małżonkiem spoza UE do innego kraju UE??Czy obywatele krajów spoza UE mogą p...
Gdybym mieszkał w Kanadzie (z paszportem UE), czy mógłbym często odwiedzać USA? [duplikować]
Jak długo mogę przebywać w USA z europejskim paszportem?Czy mogę mieć jednocześnie 2 paszporty kanadyjskie?Jak długo możesz przebywać poza Kanadą bez ...