Paragon

CBP RECEIPT - wywiad wizowy H1
Jaki jest numer paragonu dla amerykańskiej wizy H1B?Skąd wiesz, czy wiza amerykańska jest zatwierdzona po rozmowie kwalifikacyjnej??Co to jest pokwito...